Co to jest akredytacja?

Ogólnie termin akredytacja oznacza postępowanie, w którym upoważniona  jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań.

Izba Psychologów  określiła standardy, jakie winien spełniać psycholog, terapeuta, terapeuta superwizor, doradca zawodowy, programy – szkoleniowo - edukacyjne, ponadgimnazjalne szkoły dla dorosłych, by wytyczyć ścieżkę do otrzymania akredytacji.
Akredytacja służy wykazaniu się przez aplikującego, że włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju zawodu psychologa, terapeuty oraz doradcy. 

W związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących zawodu psychologa, każdy może powołać się psychologiem, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tej materii. Dlatego posiadanie akredytacji po pierwsze wyróżnia akredytowaną osobę czy firmę spośród wielu innych, a po drugie daje firmom i osobom poszukującym psychologa, superwizora, terapeutę, doradcę zawodowego pewność, że sięgają po usługi spełniające wysokie standardy.

W procesie aplikacji o akredytację Komisja ds. Akredytacji bada spełnienie wymaganych standardów przez aplikującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i wniesieniu przez aplikującego wymaganych opłat udziela akredytacji na okres pięciu lat, wydaje certyfikat oraz podaje to do publicznej wiadomości poprzez swoje media.

Opłaty i profity akredytacji

1. Członkowie Izby
Opłata za akredytację psychologa, terapeuty, doradcy dla członka Izby:

50 zł - opłata aplikacyjna
200 zł - opłata akredytacyjna, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Opłata za akredytację terapeuty superwizora (jednocześnie!) dla członka Izby

50 zł - opłata aplikacyjna
350 zł - opłata akredytacyjna, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

W cenie:
weryfikacja aplikacji, 
wydanie certyfikatu, 
zamieszczenie na stronie IP na liście akredytowanych 
zamieszczenie sylwetki psychologa, terapeutę, doradcę w 'Znajdź specjalistę' wraz z linkiem do jego strony internetowej
adres mailowy w domenie izbapsychologów.org.pl
100 wizytówek izbowych wydrukowanych i przekazanych wraz z certyfikatem
przekazanie na własność wizytówki w formacie do druku we własnym zakresie

2. Bez członkostwa w Izbie:    
Opłata za akredytację psychologa, terapeutę, doradcę dla osoby niebędącej członkiem Izby:

100 zł - opłata aplikacyjna
400 zł - opłata akredytacyjna, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Cena obejmuje:
weryfikacja aplikacji, 
wydanie certyfikatu, 
zamieszczenie na stronie Izby na liście akredytowanych 
zamieszczenie imienia, nazwiska, numeru akredytacji i daty jej ważności w 'Znajdź specjalistę'

Opcjonalnie dla chętnych za  100 zł - płatne rocznie:
 zamieszczenie sylwetki specjalisty w 'Znajdź specjalistę' wraz z linkiem do jego strony internetowej, adres mailowy w domenie izbapsychologów.org.pl
100 wizytówek izbowych wydrukowanych i przekazanych wraz z certyfikatem
przekazanie na własność wizytówki w formacie do druku we własnym zakresie

 

3. Programy szkoleniowe

Opłata za akredytację programu szkoleniowego:

100 zł - opłata aplikacyjna
500 zł - opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, płatna jednorazowo .

Cena obejmuje:
weryfikacja aplikacji, 
wydanie certyfikatu, 
zamieszczenie na stronie IP na liście akredytowanych programów i w znajdź akredytowane szkolenie - podstawowe informacje o programie, nr akredytacji, data ważności
Opcjonalnie dla chętnych, za 100 zł :
rozbudowana informacja o programie szkoleniowym, kadrze, oddzielna podstrona z opisem programu i linkiem do strony